tirsdag 1. mai 2012

Shanyanfolket i Tibet

Shanyanfolket i Tibet tel berre 23000 menneske. Dei bur svært utilgjengeleg, er buddhistar og heilt unådde med evangeliet.


      Gode Gud! Lær Shanyanfolket å kjenna deg som Skapar og Far som elskar dei personleg. Lat ditt kongerike koma til heile folket slik at dei med glede vender om til Jesus. Kall og send misjonærar til shanyanfolket, personar som vil bu saman med dei, læra språket deira og gje dei det Ordet som har makt til å frelsa sjelene deira. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...