onsdag 30. mai 2012

Acehfolket. Sumatra. Indonesia


         4 132 000.
         Bønder og fiskarar
         Strengt sunnimuslimske
         Etter mange års borgarkrig har dei oppnådd ein stor grad av       sjølvstende.
         Aggressive mot evangeliet
         Bibelen tilgjengeleg

 
 
 
 
 
  Herre Jesus, løys Acehfolket frå vantru, fiendskap, sjølvrettferd, løgn og hat. Møt dei i din herlegdom og makt, avslør syndene deira og kall dei til å venda om, bøya kne og sanna til Gud vår Fars ære at det er DU, Jesus Kristus som er Herre. Lær dei å elska deg av heile sitt hjarta, slik at dei legg engasjementet og viljekrafta si ned i spreiinga av evangeliet. Gjer kyrkja di sterk og innflytelesesrik i dette folket, og fyll dei kristne med ei sigrande tru. Amen.

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...