mandag 30. april 2012

Gujarat frå Pakistan


4,2 millionar
Stor fattigdom og analfabetisme
Lever i patriarkalske samfunn
Seminomadar
Venlege og gjestfrie 
Ei handfull kristne
21 språk 
NT tilgjengelegpunjabi
 
"Herre Jesus! Send nokre av dei trufaste, velutrusta og hjartavarme tenarane din til  gujarfolket i Pakistan. Aus Anden din utover dei, mjuk opp hjarto deira og gjer dei opne og mottakelege for evangeliet. Lat nøkkelpersonar i folket koma til tru. Gje dei visjonar og draumar om Jesus slik at dei kjenner han att i Ordet når dei får høyra det. Grunnlegg di kyrkje i folket, og gjer henne vakker og vital. Amen!"
Kjelde: Joshuaproject.net 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...