mandag 28. mai 2012

Hausafolket i Nord-Nigeria


Hausafolket tel 25 391 000 menneske.
Islamisert på 1800-talet av fulaniane. 
Hausafolket er mistenksame og fiendtleg innstilt til evangeliet. Dei lever i eit område der det er mykje forfølging av kristne.   
Det er berre eit fåtal kristne hausaer. 
Bibelen er tilgjengeleg på hausaspråket. 

 
Kjære gode Gud! Hjelp alle kristne i Hausafolket å halda fast ved Jesus, nåden, bibelen og fellesskapet, mognast som kristne og veksa opp mot Kristus som er hovudet for kyrkja, og vera trufaste representantar for Jesus i familiane sine og mellom vener.
Løys hausafolket frå islams lenker, lat riket ditt koma til dei og lat dei bli fanga av Andens vindar og ført over frå døden til livet, frå mørkers makt og til Gud.  Fyll dei med tankar om Isa (Jesus) og ei djup lengsle etter å få vita meir om han. Send dine modige apostlar inn i områda deira for å grunnleggja di kyrkje der, ei kyrkje med stor vitalitet og eit kraftig lys. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...