mandag 29. august 2011

Temne Banta i Sierra Leone
Dei 54 000 menneska som tilhøyrer denne folkegruppa kjem opprinneleg frå Guinea som ligg nord for Sierra Leone. Dei er muslimar med iblanda afrikansk folketru, bur i eit vanskeleg tilgjengeleg område, og me kjenner ikkje til ein einaste kristen mellom dei.

Gode Herre! Fjerna alle hindringar for ditt rike i Temne Bantafolket, og grunnlegg di kyrkje mellom dei. Forløys dei frå djevelens makt, og alle dei syndene som dei ligg under for. Lat dei personane som du snart vil føra til tru stola fullt og fast på deg og ditt fullbrakte verk på krossen, og gje dei del i Den heilage andens kraft slik at dei vert sigrande kristne. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...