tirsdag 30. august 2011

Jeg priser deg som kom,

Jeg priser deg som kom til meg lenge før jeg kjente deg og visste hvem du var. Jeg takker deg for at du bøyde deg ned over meg og tok meg i din favn og døpte meg. Jeg takker deg for at du er kommet til meg dag etter dag, for at du har søkt meg opp og fulgt meg. Jeg takker for at du er den som kommer, for at hver dag som ligger foran meg, er din, også min dødsdag, jeg takker deg for den store dagen da du skal komme i din herlighet. Du som er den samme i går og i dag og til evig tid, min Frelser og min Konge. Amen. Kom, Herre Jesus!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...