torsdag 8. oktober 2009


Persecution.com: Somalisk kyrkjeleiar drepen av ekstremistar

Den 28.september skaut og drap islamistar leiaren for ei undergrunnskyrkje, Mariam Muhina Hussein i landsbyen Marerey i Somalia. Dette hende etter at det vart opppdaga at ho eigde 6 biblar, melder Compass Direct i ein rapport 1. oktober. Dagen før skytinga sende Sheikh Arbow kona si for å beøka Hussein i heimen hennar, og ho gav seg ut for å vera interessert i å læra om kristendomen. I laupet av besøket las Hussein eit avsnitt frå Bibelen til kvinna, og sa til henne at ho kunne koma på besøk regelmessig for å diskutera Guds ord. Kona til Arbow drog så heim og fortalde mannen sin at Hussein hadde biblar i heimen sin. Dagen etter kom Arbow sjølv på vitjing til Hussein, og han hadde med seg nokre andre muslimske menn. Han bad om ein bibel frå henne. Hussein gav han ein, og han gjorde til kjenne for henne at han leita etter ”kristne som skitnar til den islamske religion.” Han gav henne så ordre om å syna fram resten av biblane, og då ho gav han dei, skaut han henne tre gonger og drap henne på flekken.

Lat oss takka Herren for det arbeidet han fekk gjort gjennom Mariam Muhina Hussein sitt liv.

Be om at dei som sørgjer over henne går til Jesus for å få trøyst hos han.

Be om styrke og trøyst for alle somaliske kristne som møter prøvelsar og forfølging når dei vitnar om Jesus.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...