lørdag 10. oktober 2009

Kvila i Jesus. Bøn av Thomas à Kempis, del 1

Gje meg, gode Jesus, å kvila i deg, du som er over alle skapningar, over all frelse og venleik, over all herlegdom og ære, over all makt og verdighet, over all kunnskap og dugleik, over all rikdom og kunst, over all glede og fryd, over all berømming og pris, over alle goder og all trøyst, over alt håp og alle lovnader, over alle utmerkingar og ønskjer, over alle gåver og alle belønningar som du er i stand til å gje og framskaffa, over all glede og jubel som sinnet kan ta imot og føla, i eit Ord som står over alle englar og erkeenglar og over heile himmelhæren, over alt me ser og alt som er usynleg, over alt som du, Gud, ikkje er, fordi du, min Herre Gud, er best og står over alle ting.

Du åleine er den Høgste, du åleine har all makt, du åleine er heilt ut tilstrekkeleg og fullstendig, du åleine er allgod og har all trøyst, du åleine er heilt edel og har all ære og står over alle ting. Alt i deg er perfekt, slik som det alltid har vore og alltid vil bli. Derfor kjem alt til kort og blir utilstrekkeleg, kva du enn gjev meg, utanom deg sjølv og dine løfter, dersom du ikkje blir sett og fullt og heilt motteken, for hjarta mitt kan verkeleg ikkje kvila og bli heilt fornøgd, før det kviler i deg, og overgjev alle ting og alle skapningar til deg.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...