lørdag 12. september 2009

I dag ber me
  • om lækjedom for ei kvinne som slit med nervene sine, så pass at ho treng psykiatrisk hjelp
  • for eit ektepar som har store vanskar med sonen sin på 18. Han røyker hasj, vil ikkje gå på skulen, isolerer seg ofte på rommet (der han m.a. driv med brannfarlege ting) og går ut med tvilsame vener. Han terroriserer foreldrene med trugsmål og kraftig stemmebruk, og dei vågar ikkje noko anna enn å etterkoma "krava" hans. Be om at guten vert frelst og fridd ut frå det vonde som har makt over han, at foreldra reiser seg og tek attende kontrollen over sine eigne liv og at Jesus kjem til dei me sine fullkomne løysingar.
  • Zafar Iqbal ringte oss tidligere i går og fortalde om åtak på ei kyrkje i Pakistan etter fredagsbønnen. Muslimane tende på kyrkja og brant ho ned. La oss be om at slike djevelens påfunn bare styrker dei kristne og gjer dei endå farlegere for hans rike enn før.
  • for ei gravid kvinne som er innlagd på Haukeland sjukehus. Ho ventar barn i nov-des, men det ser ut til å vera fare for prematur fødsel. Be om at riene stoppar og at legane får kontroll på situasjonen.
Må Herren styrka deg når du ber, gje deg glede i omgangen med han, fylla deg med visdom og openberring og gjera deg uthaldande i tenesta

1 kommentar:

Fio sa...

Eg har blitt informert om at den vesle guten er fødd.
(punkt 4 på bønelista)
Alt er bra med guten og mora, men fortset å be!

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...