torsdag 3. september 2009

Ein lærars daglege bøn

Herre Jesus! Lat elevane mine møte deg gjennom meg i dag slik at dei kan koma til tru og bli frelst. Legg din fred ned i hjarto deira slik at dei er i stand til å ta imot undervisning og ha god læring. Hjelp dei å vera høflege, og handsama kvarandre med respekt. Opna tankane deira slik at dei utviklar god fagleg forståing og får gode resultat. Hjelp meg som lærar å velga stoff og metodar som fremjar god måloppnåing, og hjelp meg å vera ekstra merksam på elevar med faglege vanskar slik at eg kan gjedei gode opplevingar i skulekvardagen.

1 kommentar:

Fio sa...

Håpar mine små håpefulle får ein lærar (når dei vert skuleborn) som ber slik for dei.

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...