onsdag 9. september 2009

Gadarifolket i India

Gadarifolket i India tel vel 6 millionar menneske, og bur i Nord-India, på Gangessletta og området rundt, det minst evangeliserte området på jorda. Det er ikkje registrert ein einaste kristen Gadari. Dei er stort sett fattige, og jobbar for det meste som mursteinsarbeidarar, men nokre er febønder. Gadariane er naturlegvis hinduar. Ein stor prosent av dei er analfabetar. Dei snakkar hindi

Bøn: "Herre Jesus! Send kristne til Gadarifolket som kan fortelja dei om deg. Du elskar desse menneska som du elskar oss. Gje dei frelse for ditt namn skuld. Mjuk opp hjarto deira slik at dei lett kjem til tru. Grunnlegg di kyrkje mellom Gadariane, og lat dei bli eit ljos for andre folkeslag i India. Gje dei lyst til å læra seg å lesa og skriva slik at dei kan lesa Bibelen og andre gode bøker. Løft dette folket ut av fattigdomen, og løys dei frå djevelen sine slavelenker".

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...