mandag 22. juni 2009

Kurdarane i nord-Tyrkia


Det er over 8 millionar kurdarar i nord-Tyrkia. Dei er i all hovudsak fattige bønder. Som alle andre kurdarar er dei politisk og kulturelt undertrykte, og dei er utsette for rasisme. Helsetenesta blant desse menneska er svært skral, og dei lir ofte av malaria, og mange har tuberkulose og trakoma (kronisk augebetennelse). Kurdarane er, som me har nemnt før, eit folk utan land. Dei tel meir enn 30 millionar menneske, og er spreidde over eit stort område i Irak, Tyrkia, Syria og Iran.

Bøn: "Herre Jesus Kristus! Me veit at dei kurdiske folka ligg deg så tungt på hjarta. Dei vert undertrykte av Satan og av mennesker. Eg ber om ditt ord skal nå fram til dei, frelsa dei og setja dei i fridom frå synd, skuld og skam. Kall kristne legar til å reisa til dei kurdiske områda i Tyrkia for å gje menneska der god medisinsk hjelp samstundes som dei deler evangeliet om Jesus med dei. Styrk dei få kristne kurdarane som trass alt er der. Fyll dei med Anden og gje nåde og kraft til å dela evangeliet med frendane sine, og til å etablera gode og vitale kyrkjelydar mellom dei."

Må Guds ljos, fred og nærvær vera over deg når du ber, og må han gje deg den trua som verkar under.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...