onsdag 24. juni 2009

Jebala-arabarar i Marokko

Jebala-arabarane i Marokko er etterkomarar etter dei arabiske stammene som invaderte Nord-Afrika i det 7. hunderåret. Dei bur langs kysten av Marokko, delvis ut mot Middelhavet og delvis mot Atlanterhavet. Dei er for det meste bønder som dyrkar mange ulike vekstar i dette grøderike området av landet: tomater, poteter, bønner og peanøtter, samt druer, oliven, appelsiner, fersken og pærer. Husdyr: kylling, geiter og sauer.

Folketal: vel 1 million

Jebala-arabarane er muslimar og er rekna som unådde med tanke på evangeliet.

Herre, eg ber om at du skal opna dørene for evangeliet i Marokko, at gode evangeliske verktøy skal bli omsett og gjort tilgjengeleg på Jebala -arabisk og at du viser deg for Jebala-arabarane som Vegen, Sanninga og Livet. Mjuk opp hjarto til desse menneska og skap lengsel etter frelse i dei, og særleg ber eg om at nokre av dei respekterte leiarane deira skal bli frelst. Løys Jebalaane frå åndsmakter som har halde dei bundne i mange generasjonar, og eg ber om at di kyrkje skal etablerast som eit bruhovud for ditt rike i dette folket. Amen

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...