mandag 1. november 2021

Dagens unådde folkegruppe: Adyghe i Syria

 


Adyghefolket finn me i mange land. Totalt er  det noko over 600 000 av dei. Dei stammar frå Kaukasus. På 1930-talet flykta dei frå Josef Stalins brutale drapsmaskin, og vart spreidde over mange land. Befolkninga i Syria er på 29000. Dei lever i grenseområdet mot Jordan. 0,4% er kristne. Resten muslimar. Dei snakkar sitt eige språk. NT er omsett til Adyghe, like eins delar av GT.

Herre Jesus! Du seier i Salme 102 at folkeslag skal frykta ditt namn, og alle kongane på jorda din herlegdom. Denne lovnaden proklamerer me no over adyghefolket i Syria, og ber om at dei skal bli gjenstand for forkynniga av evangeliet, at dei skal koma til tru, overgje seg til deg, bli døypte av din Ande og  disippelgjort. Amen!

Kjelde: joshuaproject.org


Ingen kommentarer:

Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

  Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6% Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leike...