søndag 4. august 2019

Nye masseskytingar i USA

Det har vore to masseskytingar i USA sist døger, ei i Pafos, Texas, der 20 menneske vart drepne, og like mange hardt skada, og ei i Ohio der visstnok 9 tilfeldige personar skal ha mista livet.

Å Herre Jesus! Sjå i nåde til dei som er råka av desse åtaka. Trøyst dei sørgande, og lat dei få sjå deg. Gje lækjedom til dei som er skada. 
Gode Far! Du veit kvifor dette skjer, du kjenner røtene til denne åtferda. Å Gud, fjern desse røtene i Jesu Kristi namn. Amen! 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...