mandag 24. september 2018

Oman

A map of Oman class=

Oman ligg strategisk til ved innseilinga til Persiagolfen. Det bur omlag 4,6 millionar menneske i dette fjellrike ørkenlandet, 45% er arbeidsinnvandrarar. Hovudstad: Muscat. 95% av befolkninga er muslimar. Vel 3% er kristne. 0.8% evangeliske. Omtrent alle kristne har utanlands opphav. Men nokre omanittar vender seg også til Kristus i denne tida, og dei er utsette for eit umenneskeleg press frå det omkringliggjande samfunnet for å få dei til å ombestemma seg og returnera til islam. Proselyttisme er strengt tatt ulovleg.

Takk og bøn:
  1. Takk for dei omanittane som er komne til tru på Jesus.
  2. Be om at dei må finna saman i gode fellesskap (kyrkjelydar), at dei blir bevarte hos Jesus, forsvarleg disippelgjort og utrusta og utdanna til habile menneskefiskarar. 
  3. Be om at dei skal få tilgang til biblar, få åndelege leiarar av høg kvalitet, og styrke til å stå i forfølging.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...