mandag 24. september 2018

271 kristne vil bli stilt for retten i Uttar Pradesh, India

Det er Voice of the Martyrs som melder dette i dag. Dei er tiltalte for å ha brukt narkotika for å omvenda folk til kristendomen, og for å ha snakka nedsetjande om hinduismen. Alt er naturlegvis tøv og tant, men rettsprosessane mot dei er i gong. Tre av dei tiltalte er Durga Prasad Yadav, Kirit Rai, og Jitendra Ram, alle pinsepastorar. Andre namn er ikkje kjende. Bakgrunnen for dette åtaket på dei kristne er den nye antikonverteringslova som er vedteken i delstaten. No leitar radikale hinduar etter kristne som kan straffast med bakgrunn i denne nye lova. Slik som systemet er blitt no må ein pastor melda frå seks månader for førehand til styresmaktene om han har tenkt å snakka til ein hindu om Jesus. Det er ikkje vanskeleg å sjå at desse lovene fullstendig underminerer religionsfridomen i delstaten. 

Gode Far i himmelen! Me ber om at du i denne situasjonen skal fylla alle desse truande med din Ande, gjera dei frimodige og sterke slik at dei bestemmer seg for å lyda deg meir enn menneske. Så ber me om at ditt rike skal gå fram i Uttar Pradesh, at skarar skal koma til tru, at djevelens hegemoni blir brote og at folk bøyer seg for ditt ord og tek imot di frelse i Jesus Kristus. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...