søndag 4. mars 2012

Godt nytt frå Pakistan

Den kristne barneskulerektoren Saira Khokhar som var meldt til politiet for blasfemi, er sett fri av politisjefen i Lahore. Han finn ikkje det minste grunnlag for klagemåla mot henne som sa at ho skulle ha skjenda Koranen. Det er modig gjort av han å setja henne fri. Den muslimske mobben klarar som regel å få politiet på si side med stygge trugsmål. Dei som vågar å gå mot dei, risikerer liva sine. Lat oss halda fram med å be om at regjeringa får mot til å fjerna den meiningslause blasfemilovgjevinga i landet som definerer all kritikk mot Muhammed og Koranen som blasfemi som skal straffast med døden eller livsvarig fengsel. Mange kristne sit inne og ventar på at saka mot dei skal koma opp. Det tek som regel lang tid.  
I dei fleste tilfella der kristne vert anklaga for blasfemi, er dette vikarierande. Mange gongar handlar det om rett til landområder. Pakistan er framleis langt på veg eit føydalsamfunn, og kristne skal helst ikkje eiga noko, men tena muslimane. Dei er khokhar, dvs. kastelause.  
Sjølv om Saira no er utanfor mistanke, er ikkje faren over. Så mange gongar er andre i liknande situasjonar rett og slett blitt myrda av ekstreme grupper som ikkje risikerer så mykje med det.

Gode Gud! Du gav oss Sonen din til soning for våre synder. Me takkar og ærar deg for det. Takk også for at Saira Khokhar no er sett fri og utanfor mistanke. No må du verna henne og poilitisjefen mot hemnaksjonar frå den muslimske mobben. Set ein stoppar for alle som legg vonde planar mot dei rettferdige.
Styrk og vern kyrkja di i Pakistan. Gje dei alt det som verda elles nektar dei, mot til å stå på for Jesus og visdom i høve til alle som ikkje kjenner deg. Fyll dei kristne  med tru, von og kjærleik, og må evangeliet langsamt trenga gjennom i samfunnet og endra det frå innsida. Amen.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...