lørdag 10. mars 2012

Badhaifolket i India

Badhaifolket i India tel 514 000 menneske. Dei er muslimar, men trua deira er oppblanda med hinduisme. Språk: Urdu. Dei livnærer seg i hovudsak som snikkarar. Både Bibelen og Jesusfilmen er tilgjengeleg på urdu. (Joshuaproject.net)

Gode Gud! Takk at du har gjeve oss ditt gode ord, og at ordet aldri vender tomt tilbake til deg. Lat også ordet ditt nå fram til Badhaifolket i India. Aus Anden din ut over dei slik at opplever underfulle ting, og slik at dei kan høyra og sjå deg gjennom syner og draumar. Send dine trufaste tenarar til badhaifolket som kan dela evangeliet om Jesus med dei, og fri dei du frå dei vonde åndene som dominerer i liva deira, lat dei læra deg og kjenna som skapar og kjærleg Far som ofra Sonen din for syndene deira, og lat det bli etablert ei levande, sterk og ekspansiv kyrkje i dette folket. Amen.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...