lørdag 18. februar 2012

Sumbawa, Indonesia

Sumbawa er eit unådd folkeslag i Indonesia. Dei bur på Sumbawa, ei øy vest for Java, tel 400 000 menneske, er muslimar og snakkar sitt eige språk. Ingen deler av Bibelen er omsett til Sumbawaspråket. Sjølv om dei er muslimar, praktiserer dei sjamanisme og animistiske ritualer, særleg i kristetider.

 Far i himmelen! Me ber om av Sumbawafolket skal innlemmast i din glade familie. Send dine vitne til dei og lat Den heilage ande koma over dei og snu opp ned på tenkemåten deira. Skap tru i hjarto deira, fri dei frå djevelens makt og reis opp di levande kyrkje midt i dette folket. Amen.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...