lørdag 3. september 2011

Jødar i Israel


Jødar som er fødde i Israel vert kalla sabrajødar. Sabra er ein kaktus med piggar og tjukk hud med eit søtt innhald. Slik beskriv desse jødane seg sjølv. Jødane er Guds nøkkelfolk. Har alltid vore det. Det er resistense mot evangeliet, men i stadig mindre grad. Paulus skriv i Rom.11 at det vil bli liv av døde for verda den dagen dei tek imot Jesus. Det skjer i aukande grad, men enno i så liten grad at dei kjem inn under unådde folkegrupper. Den største hindringa for Gud synest vera at jødane opplever sin jødiske identitet truga dersom dei vender om til Jesus.

Herre Jesus! Du er ein del av  jødefolket, ja du er deira Messias, deira rette konge. Send over dei bønas og nådens Ande slik at dei ser opp til deg som dei har gjennomstunge, og gret sårt over deg og opnar hjarto sine for deg og får oppleva atterfødinga sitt under og Guds barns fridom.
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...