tirsdag 31. mai 2011

Tyskland

Opplysningar/bakgrunn: I Tyskland lever over 82 millionar menneske. 65% er kristne. 30% ikkje religiøse. 4% muslimar. 55 % av dei aktive kristne i Tyskland er over 50 år. Talet på kristne mellom dei unge søkk stadig. Nazistane som med sine demoniske jødeutryddingar og meininglause krigshandlingar let etter seg ein djup mistillit hos tyskarane til dei historiske verdiane som førte fram til katastrofen. Det vart eit åndeleg tomrom, og landet satsa på utvikling av vitskap, industri og materiell velstand. Aust Tyskland var under kommunismens tvang og mørke filosofi heilt fram til 1989, og skaden er langt frå lækt. Men Tyskland er og blir leiande på dei fleste områder, så det vil vera avgjerande for Europa kva veg Tyskland går.

Gode Far! Me takkar deg for Tyskland der evangeliet gjennom Martin Luther vart gjenoppdaga på 1500-talet slik at ditt lys også kunne bli oss i Noreg til del. Me takkar deg for Bach, Beethoven, Mendelsohn, Francke, Spener, Niemöller og Bonhoefer som har lyst opp livet for så mange. Gode Gud, hjelp det tyske folket attende til deira rike åndelege røter. Læk dei djupe såra som folket fekk gjennom nazisme og kommunisme, riv ned alle løgntankar dei ber på i hjarto sine, korriger alvorlege avvik og hjelp dei å sjå på deg som Skapar, Jesus som frelsar og Anden som trøystar og himmelsk kraftkjelde. Gje dei unge ny lyst til å bli kjent med Bibelen, og bruka sin intellektuelle nyfikenskap på den. Kom med gjennombrot for di kyrkje i Tyskland, og reis opp nye markante åndelege leiarar. Må alle som kjenner deg bli sterke i deg og finna saman i levande fellesskap med så mykje lys i at heile nasjonen vert opplyst. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...