tirsdag 31. mai 2011

Kristen familiefar torturert og drepen i Irak

Den 29 år gamle kristne mannen Ashur Issa Yaqub vart 13. mai kidnappa, torturert og drepen av Al-Quaida i Kirkuk i Irak Dei hadde kravd 100 000 USD I løysepenger for han. Den 16. mai fann folk Ashur drepen . Han bar merker etter grov tortur. Ashur etterlet seg kone og 3 små barn.


Herre Jesus Kristus! Enno ein gong må me be om vern for Iraks kristne, og me ber deg om å gje trøyst og styrke til kona og barna til Ashur som no er i djup sorg. Herre, me ropar til deg: Gjer ein ende på dei som utset dine barn for slike lidingar. Lat dei ikkje lukkast i sin vondskap, men lat dei falla for eige grep. Gode Gud, kom med fred og lækjedom til Irak som har mista så mykje over så lang tid. Håpets Gud: Landet treng rettferdige leiarar med klokskap og mot til å føra folket inn i fredelege og lukkelege tider. Reis opp modige og offerviljuge kristne med profetiske sansar som kan gjennomskua dei vonde sine planar, stå opp for evangeliet og forkynna dei gode nyheitene mot alle odds, og slik ta djevelen kraftig ved nasa. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...