onsdag 18. november 2009

Kristne kidnappa i Colombia

16 kristne Koguiindianarar i Colombia blir haldne som fangar av sine eigne stammefrendar i ein freistnad på å få dei til å fornekta den kristne trua si. Gruppa av truande inneheld både kvinner, menn og born vart fanga under eit møte som var kalla saman av Koguiguvernøren. Samfunnsleiarane ropte skjellsord til dei gjennom ei heil natt, og seinare vart dei tekne med til eit avsidesliggjande område av reservatet og fekk melding om at dei ikkje ville bli sett fri før dei fornekta Kristus. Dei siste rapportane går ut på at to av dei kidnappa borna er alvorleg sjuke. Guvernøren og hans allierte har også audmjuka ikkjekristne leiarar som har støtta det kristne samfunnet og verna dei mot å bli utviste. Det vert rapportert at guvernøren har til hensikt å fangar dei resterande kristne også og tvinga dei til å fornekta trua.

Be om at Jesus er med dei truande venene sine, passar på dei og sørgjer for at dei får fridomen sin attende. Be også om at Herren tek seg av denne guvernøren på den rette måten.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...