søndag 9. november 2014

Kristent ektepar mishandla og brent til døde i Pakistan