tirsdag 31. desember 2013

Mostafa Bordbar sett fri 3. november

Den 3 november vart Mostafa Bordbar overraskande sett fri frå fengsel, og me får tru at dette er Guds verk. Takk til alle som ber. Han lever i faresonen og treng framleis forbøn.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...